Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół im. Jana Pawła II, mamy zaszczyt i  rzyjemność zaprosić delegacje Państwa Szkół do udziału w VII Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, który w tym roku odbędzie się w naszej szkole w Niwiskach.

PLAN 
VII ZJAZD RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
18 MAJA 2018 R
„Przychodzę do was z dalekiego kraju”

od 8.45 Rejestracja szkół – SP Niwiska
9.30 – 9.45 Oficjalne powitanie gości przez dyrektora szkoły
9.45 – 11.15 Msza Św. w kościele
11.15 – 11.45 Przemówienia zaproszonych Gości, podziękowania dla
sponsorów
11.45– 12. 15 Montaż artystyczny w wykonaniu uczniów SP Niwiska z udziałem uczniów nagrodzonych w konkursie poetyckim– sala gimnastyczna
12.15-13.30
1. Turniej pocztów sztandarowych (nagroda – niespodzianka dla każdej drużyny) – sala gimnastyczna.
2. Goście: obiad na stołówce; czas na dyskusję, oglądanie szkoły i wystawy prac konkursowych.
3. Dzieci: obiad po turnieju
13.30 – 14.30
1. Nagrodzenie uczniów w konkursie plastycznym
2. Wręczenie pamiątek udziału w zjeździe
3. Podsumowanie, zakończenie uroczystości, podziękowanie za udział Gościom, Rodzicom, Nauczycielom, Sponsorom

Zaproszenie

Wyniki diecezjalnego konkursu literackiego i plastycznego: