Dnia 18 maja 2011 r. z inicjatywy dyrektora szkoły Pani Danuty Urban w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu  odbył się I Zjazd Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Patronat honorowy nad uroczystością objął J. E. Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Stefan Regmunt, Lubuski Kurator Oświaty Pan Roman Sondej oraz Burmistrz Miasta Żagań Pan Sławomir Kowal. Patronat medialny objęli: TV  Gorzów, “Gość Niedzielny” oraz “Gazeta Lubuska”. W uroczystości brali udział dyrektorzy i nauczyciele szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji  Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także zaproszeni goście. Uroczystości rozpoczęły się w kościele p.w. św. Józefa na Moczyniu. Mszę św. uświetniła orkiestra wojskowa, chór “Oktawa” oraz poczty sztandarowe ze szkół noszących imię JP II oraz szkół żagańskich.

W asyście orkiestry wojskowej wszyscy obecni na uroczystości, udali się na plac szkolny, gdzie nastąpiło odsłonięcie oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 10 rocznicę nadania szkole imienia oraz rok beatyfikacji Jana Pawła II.  Po odsłonięciu tablicy przez Biskupa Pawła Sochę oraz LKO Pana Romana Sondeja wszyscy zgromadzeni  tam goście oraz cała społeczność szkolna, odśpiewała ulubioną pieśń Papieża “Barkę”, a uczniowie żagańskiej “trójki” puścili do nieba żółte i białe balony w hołdzie Patronowi swojej szkoły. Wszyscy uczestnicy zjazdu mieli również okazję obejrzeć pokazy Tamburmajorek ubranych w galowe stroje.
Trzecia część uroczystości  odbyła się w Pałacu Książęcym, gdzie uczniowie PSP-3 mieli okazję pochwalić się swoimi osiągnięciami oraz zaprezentować się w pięknym programie artystycznym w hołdzie  JP II.

Pierwszy w historii Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zakończył się konferencją naukową pod hasłem “MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ, NAWET GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI”. Prelegentami konferencji byli: Ks. Prałat Kan. mgr Eugeniusz Jankiewicz, Ks. Kan. dr Grzegorz Cyran, dr Mieczysław Guzewicz oraz mgr Ryszard Zawadowski Prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Pamięć Jana Pawła II-Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu, który przyjechał do Żagania aż z woj. lubelskiego z Rejowca Fabrycznego. Uczestnicy konferencji otrzymali piękne materiały promocyjne ufundowane przez Urząd Miasta Żagań, Starostwo Powiatowe w Żaganiu oraz gospodarza uroczystości- PSP-3. Z okazji zjazdu została wydana karta pocztowa z wizerunkiem Ojca św. Jana Pawła II. Podczas zjazdu uczestnicy mogli również obejrzeć w Pałacu Książęcym wystawę poświęconą Pontyfikatowi Jana Pawła II  Pani Wandy Wilanowskiej oraz  wystawę znaczków i kart pocztowych o tematyce papieskiej Pana S. Hutki. W tym dniu zaplanowano również termin konferencji-spotkania warsztatowego dyrektora szkoły Pani Danuty Urban z dyrektorami szkół noszących imię  Jana Pawła II.